Zarząd

Członkowie Zarządu Spółki oraz niezależni konsultanci współpracujący z naszą spółką posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych (dyrektora finansowego oraz samodzielnych stanowiskach w służbach księgowych), ponadto legitymują się kilkuletnim doświadczeniem w pracy w dziale audytu w uznanych firmach audytorskich, podczas której brali udział w badaniu kilkudziesięciu sprawozdań finansowych w tym jednostek prowadzących działalność również w strukturach grup kapitałowych będących jednocześnie uznanymi przedsiębiorstwami polskiej gospodarki, legitymują się ukierunkowanym wykształceniem wyższym z zakresu nauk ekonomicznych oraz posiadają uprawnienia zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu biegłego rewidenta.