Audyt

Dział usług audytorskich

Usługi audytorskie świadczone są w ramach grupy kapitałowej przez Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o. posiadającym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych (numer uprawnień nadany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 2969).

Świadczone prace audytorskie wykonywane są w oparciu o przepisy: ustawy o rachunkowości, normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej.

Zakres świadczonych usług przez dział audytu obejmuje:

 • badania (audyty) rocznych sprawozdań finansowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • usługi atestacyjne w zakresie prawidłowości rozliczeń dotacji pochodzących środków Unii Europejskiej,
 • audyty finansowe (due diligence),
 • raportowanie finansowe w zakresie uzgodnionym przez Zleceniodawcę,
 • doradztwo podatkowe,
 • szkolenia w zakresie rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
 • przygotowywanie ekspertyz i opinii ekonomicznych dla potrzeb banków.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany numer telefonu.

  Klikając "Wyślij", oświadczasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, które znajdują się tutaj.