Audyt

Dział usług audytorskich

Usługi audytorskie świadczone są w ramach grupy kapitałowej przez Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o. posiadającym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych (numer uprawnień nadany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 2969).

Świadczone prace audytorskie wykonywane są w oparciu o przepisy: ustawy o rachunkowości, normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej.

Zakres świadczonych usług przez dział audytu obejmuje:

  • badania (audyty) rocznych sprawozdań finansowych,
  • przeglądy sprawozdań finansowych,
  • usługi atestacyjne w zakresie prawidłowości rozliczeń dotacji pochodzących środków Unii Europejskiej,
  • audyty finansowe (due diligence),
  • raportowanie finansowe w zakresie uzgodnionym przez Zleceniodawcę,
  • doradztwo podatkowe,
  • szkolenia w zakresie rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
  • przygotowywanie ekspertyz i opinii ekonomicznych dla potrzeb banków.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany numer telefonu.

Klikając "Wyślij", oświadczasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, które znajdują się tutaj.