Newsletter – zaproszenie


Szanowni Państwo:
Zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty newslettera, który poruszać będzie  tematykę:

  • aktualnych przepisów podatkowych,
  • zarządzania finansami przedsiębiorstw,
  • controllingu i zagadnienia związane z strategią zarządzania kosztami,
  • zagadnień związanych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  • tematykę konsolidacji sprawozdań finansowych
  • zagadnienia związane z relacjami inwestorskimi w Spółkach notowanych na GPW,
  • inne zagadnienia, które będą w zakresie zainteresowań Naszych Czytelników, które będą zgłoszone jako interesujące do przedstawienia w ramach naszego Newslettera.

Newsletter opracowany będzie przez konsultantów i pracowników Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o. , podmiotów powiązanych z powyższą Spółką, firm doradczych i niezależnych konsultantów współpracujących z Business Audit.
W newsletterze umieszczane będą reklamy podmiotów świadczących usługi doradcze i consultingowe.

Pierwszy numer newslettera poświęcony będzie tematyce wyceny kontraktów długoterminowych, zaś drugi numer newslettera poświęcony będzie dokumentacji cen transferowych.