O firmie

Informacje a grupie kapitałowej Business Audit

W imieniu grupy kapitałowej Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z  o.o. mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę naszych firm.

Wiodącą spółką grupy jest firma Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o. posiadającą uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2969.

Zakładając naszą spółkę pragnęliśmy by miała ona przejrzystą i czytelną strategię konkurencji, której realizacja przy świadczeniu usług audytorskich i księgowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, profesjonalnych rozwiązań z zakresu rewizji finansowej, wykorzystaniu metod oceny ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, pozwoliła naszym Klientom opracować wzorce postępowania umożliwiające osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagających rynkach.

Podjęcie współpracy przez naszą spółkę z naszymi klientami, do grona których należą podmioty, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również podmioty będące dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami, będącymi liderami swojej branży działającymi na rynkach globalnych, umożliwiło nam gruntowne poznanie zagadnień związanych z polityką rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw, jak również nauczyło nas bezkompromisowego podejścia do zagadnień związanych z jakością świadczonych przez nas usług.

Wyrażamy swoją nadzieję, że przedstawiony potencjał naszych firm, przyjęte założenia strategii konkurencji przyczynią się do nawiązania stałej i wieloletniej współpracy z naszymi Klientami, natomiast świadczone przez nas usługi pozwolą przynieść naszym Klientom wymierne korzyści ekonomiczne.

Audyt

Dział usług audytorskich

Usługi audytorskie świadczone są w ramach grupy kapitałowej przez Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o. posiadającym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych (numer uprawnień nadany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 2969).

Świadczone prace audytorskie wykonywane są w oparciu o przepisy: ustawy o rachunkowości, normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej.

Zakres świadczonych usług przez dział audytu obejmuje:

 • badania (audyty) rocznych sprawozdań finansowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • usługi atestacyjne w zakresie prawidłowości rozliczeń dotacji pochodzących środków Unii Europejskiej,
 • audyty finansowe (due diligence),
 • raportowanie finansowe w zakresie uzgodnionym przez Zleceniodawcę,
 • doradztwo podatkowe,
 • szkolenia w zakresie rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
 • przygotowywanie ekspertyz i opinii ekonomicznych dla potrzeb banków.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany numer telefonu.

  Klikając "Wyślij", oświadczasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, które znajdują się tutaj.

  Platformy controllingowe

  Jesteśmy grupą firm doradczych, które świadczą usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, doradztwa podatkowego, wycen przedsiębiorstw, usługi doradcze związane z wdrażaniem platform controllingowych dla potrzeb zarządczych.

  Jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą, przy prowadzeniu której potrzebują aktualnych danych zarządczych na temat rentowności prowadzonej działalności, aktualnego zadłużenia w zakresie kredytu kupieckiego kontrahentów i Klientów.
  Zamierzają Państwo zoptymalizować procesy elektronicznego obiegu dokumentów uzyskując szybszy i bardziej ekonomiczny proces komunikacji z otoczeniem rynkowym.
  Doradzimy Państwu jak stworzyć skuteczny system controllingowy w formie korporacyjnej strony internetowej, o zaistniałych zdarzeniach automatycznie poinformujemy emailem bądź przy pomocy mobilnej aplikacji.
  Pomożemy wdrożyć system budżetowania i raportowania o powstałych odchyleniach.
  Po przeprowadzonym wdrożeniu przeprowadzonym wspólnie z Naszymi Partnerami Biznesowymi elektronicznego obiegu dokumentów, budżetowania i raportowania gotowi jesteśmy świadczyć usługi outsourcingu w zakresie administrowania system controllingowym.
  System controllingowy współpracuje z uznanymi programami finansowo-księgowymi, najczęściej integracje wykonywane były z systemami Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Symfonia, Enova, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, SAP R3.

  Z góry dziękujemy za zainteresowanie. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz prześlemy ofertę.


   Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany adres e-mail.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany numer telefonu.

   Klikając "Wyślij", oświadczasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, które znajdują się tutaj.

   Doradztwo strategiczne

   Usługi doradcze – oferta współpracy

   Jesteśmy grupą firm doradczych, które świadczą usługi: w zakresie wycen przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, usługi związane z pozyskaniem kapitału przez przedsiębiorstwa na rynkach kapitałowych, usługi doradcze przy fuzjach i przejęciach.

   Jeśli potrzebują Państwo niezależnej i miarodajnej wyceny Państwa przedsiębiorstwa w celu uzyskania odpowiedzi, ile jest warte przedsiębiorstwo przy rozważaniu decyzji o debiucie giełdowym, planowanym zasileniu kapitałowym przez nowego wspólnika, odkupieniu udziałów przez dotychczasowych wspólników czy wreszcie podjęciu decyzji o sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zamierzają Państwo rozszerzyć swoją działalność i dokonać zakupu, przejęcia innego przedsiębiorstwa. W takich przypadkach mogą liczyć Państwo na pomoc z naszej strony.

   Wycenę przedsiębiorstwa dokonujemy w oparciu o uzgodnioną z Klientem projekcję finansową metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, analizę porównywalnych spółek notowanych na rynku kapitałowym lub analizę wartości skorygowanych aktywów netto.

   Doradzimy Państwu w przyszłych decyzjach, jakie Państwo podejmą na podstawie sporządzonej wyceny: napiszemy z wspólnie z Państwem prospekt emisyjny na potrzeby planowanego debiutu giełdowego, pomożemy sporządzić dokumentację informacyjną i wyszukamy nowego wspólnika fundusz typu private equity, również wysyłając zapytania do działających za granicą funduszy private equity. Pomożemy opracować strategię przejęcia nowego przedsiębiorstwa, przeprowadzimy due dilligence.

   Pierwszy krok w przyszłych działaniach zaczyna się od sporządzenia miarodajnej wyceny przedsiębiorstwa.

   Pełen zakres świadczonych przez nasze Spółki usług doradczych obejmuje:

   • wyceny przedsiębiorstw,
   • usługi due dilligence,
   • doradztwo przy opracowaniu dokumentacji cen transferowych,
   • doradztwo przy optymalizacji kosztów,
   • doradztwo w zakresie IT,
   • doradztwo przy pozyskaniu finansowania,
   • doradztwo w zakresie fuzji i przejęć,
   • doradztwo w zakresie relacji inwestorskich,
   • usługi dyrektora finansowego w outsourcingu.

   Z góry dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą współpracy. Chętnie odpowiem na Państwa pytania.


    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany adres e-mail.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany numer telefonu.

    Klikając "Wyślij", oświadczasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, które znajdują się tutaj.

    Usługi doradcze – optymalizacja kosztów działalności w przedsiębiorstwie

    Jesteśmy grupą firm doradczych, które świadczą usługi w zakresie optymalizacji kosztów działalności w przedsiębiorstwie.
    Wspólnie z naszymi Partnerami Handlowymi, będącymi uznanymi w Polsce firmami instalacyjnymi w zakresie fotowoltaiki, pomożemy zoptymalizować Państwu koszty operacyjne w zakresie energii elektrycznej.
    Do oferowanych przez naszych Partnerów rozwiązań, zoptymalizujemy przepływy finansowe związane z kosztami energii. Poszukamy optymalnych źródeł finansowania inwestycji na montaż paneli fotowoltaicznych, gdzie płatności z tytułu rat kapitałowych i odsetkowych będą znacząco mniejsze niż kwota zaoszczędzonych kosztów energii elektrycznej.
    W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt, chętnie udzielimy Państwu wyczerpujących odpowiedzi.


     Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany adres e-mail.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany numer telefonu.

     Klikając "Wyślij", oświadczasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, które znajdują się tutaj.