Doradztwo strategiczne

Usługi doradcze – oferta współpracy

Jesteśmy grupą firm doradczych, które świadczą usługi: w zakresie wycen przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, usługi związane z pozyskaniem kapitału przez przedsiębiorstwa na rynkach kapitałowych, usługi doradcze przy fuzjach i przejęciach.

Jeśli potrzebują Państwo niezależnej i miarodajnej wyceny Państwa przedsiębiorstwa w celu uzyskania odpowiedzi, ile jest warte przedsiębiorstwo przy rozważaniu decyzji o debiucie giełdowym, planowanym zasileniu kapitałowym przez nowego wspólnika, odkupieniu udziałów przez dotychczasowych wspólników czy wreszcie podjęciu decyzji o sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zamierzają Państwo rozszerzyć swoją działalność i dokonać zakupu, przejęcia innego przedsiębiorstwa. W takich przypadkach mogą liczyć Państwo na pomoc z naszej strony.

Wycenę przedsiębiorstwa dokonujemy w oparciu o uzgodnioną z Klientem projekcję finansową metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, analizę porównywalnych spółek notowanych na rynku kapitałowym lub analizę wartości skorygowanych aktywów netto.

Doradzimy Państwu w przyszłych decyzjach, jakie Państwo podejmą na podstawie sporządzonej wyceny: napiszemy z wspólnie z Państwem prospekt emisyjny na potrzeby planowanego debiutu giełdowego, pomożemy sporządzić dokumentację informacyjną i wyszukamy nowego wspólnika fundusz typu private equity, również wysyłając zapytania do działających za granicą funduszy private equity. Pomożemy opracować strategię przejęcia nowego przedsiębiorstwa, przeprowadzimy due dilligence.

Pierwszy krok w przyszłych działaniach zaczyna się od sporządzenia miarodajnej wyceny przedsiębiorstwa.

Pełen zakres świadczonych przez nasze Spółki usług doradczych obejmuje:

 • wyceny przedsiębiorstw,
 • usługi due dilligence,
 • doradztwo przy opracowaniu dokumentacji cen transferowych,
 • doradztwo przy optymalizacji kosztów,
 • doradztwo w zakresie IT,
 • doradztwo przy pozyskaniu finansowania,
 • doradztwo w zakresie fuzji i przejęć,
 • doradztwo w zakresie relacji inwestorskich,
 • usługi dyrektora finansowego w outsourcingu.

Z góry dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą współpracy. Chętnie odpowiem na Państwa pytania.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na podany numer telefonu.

  Klikając "Wyślij", oświadczasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, które znajdują się tutaj.