BusinessAudit

Informacje a grupie kapitałowej Business Audit

W imieniu grupy kapitałowej Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o. mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę naszych firm.

Wiodącą spółką grupy jest firma Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o. posiadającą uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2969.

Zakładając naszą spółkę pragnęliśmy by miała ona przejrzystą i czytelną strategię konkurencji, której realizacja przy świadczeniu usług audytorskich i księgowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, profesjonalnych rozwiązań z zakresu rewizji finansowej, wykorzystaniu metod oceny ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, pozwoliła naszym Klientom opracować wzorce postępowania umożliwiające osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagających rynkach.

Podjęcie współpracy przez naszą spółkę z naszymi Klientami do grona, których należą podmioty, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również podmioty będące dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami, będącymi liderami swojej branży działającymi na rynkach globalnych, umożliwiło nam gruntowne poznanie zagadnień związanych z polityką rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw, jak również nauczyło nas bezkompromisowego podejścia do zagadnień związanych z jakością świadczonych przez nas usług.

Wyrażamy swoją nadzieję, że przedstawiony potencjał naszych firm, przyjęte założenia strategii konkurencji przyczynią się do nawiązania stałej i wieloletniej współpracy z naszymi Klientami, natomiast świadczone przez nas usługi pozwolą przynieść naszym Klientom wymierne korzyści ekonomiczne.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
mgr Robert Błędowski
Biegły rewident numer uprawnień 10270/7626